เครื่องสักคิ้ว 3 มิติ‏

 

 product0028 product0027
TM01 Tattoo Machine Speed 4,500 .- TM03  Tattoo Machine mini – Speed 3,500 .-  เครื่องสักรุ่นมินิ