เครื่องสักปาก

product0028
TM02  Tattoo Machine 9 VN – P-08N  เครื่องสักรุ่น9 VN – P-08N  3,500 .-